Institute of Management and Psychology

Jaunasis psichologas

JAUNOJO PSICHOLOGO UŽSIĖMIMŲ TURINYS

  imagesCA0JWVQ5.jpgimagesCA1E5JK4.jpg

 

 

 

 

Psichologijos raida ir atradimai. Trumpas susipažinimas su psichologijos istorija ir atradimais. Žaidžiame psichologus - atradėjus.

Savęs pažinimas. Gilinimasis į savo paties psichologinius procesus (mąstymas, suvokimas, atmintis, dėmesys, jausmai, sapnai), savęs supratimo ir psichologinės darnos ugdymas. Analizuojame savo mintis, sapnus, emocijas, norus, vertybes, pasirinkimus, elgesį, pasąmonę.

Streso valdymas. Streso įveikimo, savireguliacijos pagrindai, pratybos. Meditacija. Analizuojame ir mokomės įveikti kontrolinių, egzaminų, viešo kalbėjimo, bendravimo stresą.

Krizių valdymas. Psichologinių krizių valdymo pratybos, psichologinės pagalbos sau bei kitiems teikimo pagrindai. Mokomės teikti pagalbą sau, savo draugams, tėvams, kitiems asmenims, patiriantiems krizę.

Bendravimo psichologija. Bendravimo įgūdžių ugdymas, bendravimo su skirtingų tipų asmenimis teoriniai pagrindai, manipuliacijų atpažinimo technikos.  Mokomės suprasti kitus bendraujant, atpažinti melą. Vaidiname ir analizuojame situacijas.

Konfliktų sprendimas. Konfliktų sprendimo psichologija ir jos taikymas konfliktinėse situacijose. Mokomės suprasti konfliktų priežastis. Vaidiname ir analizuojame situacijas.

Asmenybės psichologija. Teoriniai skirtingų psichologijos krypčių (humanistinės, bihevioristinės, psichoanalitinės, kognityvinės) požiūrio į asmenybę pagrindai. Analizuojame skirtingus asmenybių tipus.

Emocijų ir motyvacijos psichologija. Emocijų ir emocingumo kilmė. Motyvacijos rūšys. Savi - motyvavimo pratybos. Sėkmingo emocijų valdymo teoriniai pagrindai,  pratybos. Mokomės suprasti ir reikšti emocijas.

Pozityvaus mąstymo ugdymas. Pozityvus mąstymas - geros savijautos pagrindas. Konstruktyvaus mąstymo  ugdymo pratybos. Mokomės būti laimingi. 

Atjautos ugdymas. Atjauta kaip elgesys ir vertybė. Atjauta sau ir aplinkiniams. Mokomės atjausti kitus ir save.

Baigę „Jaunojo psichologo“ programą, sugebame geriau suprasti ir atjausti kitus bei save, konstruktyviau pasirinkti profesiją, valdyti konfliktines, krizines, stresines situacijas.