Projektai

Vadybos ir psichologijos instituto dalyvavimas

projektinėse veiklose

• Projekto Nr. 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001, Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, bendradarbiavimas rengiant „Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizę“.

• Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0026, „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“, paslaugos “grupinės konsultacijos”, “psichologinė reabilitacija, naudojant saviugdos metodus”.

• Projekto Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-005, EEE finansinio mechanizmo finansuojamas projektas „Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymas“, projekto vykdytojas.  

• Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003, „Savanoriai – žmonių saugumui“, psichologinio ir profesinio įvertinimo bei konsultavimo veiklos.

• Democracy project "Go and return" ("Išvyk, bet nepamiršk sugrįžti"). Šalys partnerės - Estija, Latvija. Partneris Lietuvoje - VU Studijų užsienyje informacijos centras. 

• Projekto Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00029,"People and Places“, Grundtvig mokymosi projektas. Šalys partnerės - Ispanija, Estija, Italija, Turkija, Rumunija ir Nyderlandai. 

• Sutartis nr. BA-2013/09/23. "Karštoji linija 116000". Mokymo programos ir vadovo parengimas operatoriams ir atvejų vadybininkams.

• Sutartis Nr. 110718, Nr. 110708, Nr. 100524, Projektas “TAPK”, Edukacinės programos vaikams ir jaunimui, projekto  aministratorius - Švietimo mainų paramos fondas.

You must install Adobe Flash to view this content.