Institute of Management and Psychology

Projektai

Working together for a green, competitive, and inclusive Europe
Kartu už žaliąją, konkurencingą ir įtraukią Europą

 

Projektas "Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje"

grants_1.png

2021 m. liepos 1 d. VšĮ Smart Health DIH, Viešoji Įstaiga Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros Klinikos ir UAB Vadybos ir Psichologijos Institutas pradėjo bendradarbiavimą įgyvendinant projektą pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija: "Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje". Projekto tikslas - validuoti Lietuvoje 10-17 metų vaikų trauminio patyrimo įvertinimo bei tėvams / globėjams ir vaikams skirtos į traumą fokusuotos kognityvinės-elgesio terapijos (TF-CBT) metodiką, sukurti jos skaitmeninį sprendimą ir jį išbandyti Lietuvoje. Veiklų trukmė - 30 mėn.

Informacija apie TF-CBT

Projekto naujienos

2022 m. sausio 12 d. įvyko pirmoji nacionalinė konferencija, skirta projekto veikloms viešinti. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 50 specialistų iš visos Lietuvos, kuriems aktualus savalaikis vaikų trauminės patirties įvertinimas, taip pat tai, kad Lietuvoje būtų naudojami patikimi intervencijos metodai. Pranešimus skaitė VU Santaros klinikų vaikų psichiatrijos skyriaus vedėja Jurgita Radzevičienė, VDU profesorius sveikatos psichologas Aidas Perminas, klinikinė psichologė Aistė Diržytė ir kiti.

 

2022 m. gegužės 6 d. projekto partneriai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriumi. 

2022-06-23 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centru.

2022-08-09 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2022-06-07 pasirašyta skaitmeninio sprendimo sukūrimo ir palaikymo paslaugų sutartis su tiekėju UAB PROIT.

Pagrindiniai faktai apie TF-CBT

Tinkama vaikams nuo 3 metų amžiaus (bet projektas skirtas 10-17 metų jaunimui);

Tinkama, jei vaikas patyrė psichologinę traumą, pavyzdžiui,

 • Jei patyrė psichologinę prievartą,
 • Jei patyrė fizinį ar seksualinį smurtą,
 • Jei buvo užpultas / sukandžiotas šuns ar laukinio gyvūno,
 • Jei jo akyse kas nors nuskendo / žuvo / buvo mušamas,
 • Jei patyrė avariją,
 • Jei patyrė gaisrą,
 • Jei patyrė patyčias,
 • Jei kas nors artimoje aplinkoje nusižudė,
 • Jei pats/-i arba kas nors iš artimųjų netikėtai susirgo sunkia liga,
 • Jei netikėtai mirė artimas žmogus;

Tinkama, jei simptomatika atitinka bent 4 iš PTSS simptomų;

Į TF-CBT rekomenduojama įtraukti vaiko tėvus, globėjus ar senelius;

TF-CBT sudaro šie elementai:

 • Tėvų psichoedukacija,
 • Tėvystės įgūdžių ugdymas,
 • Relaksacijos įgūdžių mokymas,
 • Emocijų atpažinimo ir reguliavimo mokymas,
 • Kognityvinis įveikimas,
 • Traumos istorijos pasakojimas (per poemas, piešimą, rašinius),
 • „Tikro gyvenimo“ praktikos,
 • Bendros tėvų/globėjų ir vaikų sesijos,
 • Vaikų saugumo ir šeimos atsparumo didinimas.

Project summary

Research shows that a significant number of children in Lithuania experience numerous potentially traumatizing events, including emotional, physical, or sexual abuse or neglect. These events place children at risk of developing dangerous mental health problems such as depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, drug dependency, and behavioral problems. Many authors indicate that unaddressed trauma experiences in childhood can have long-term negative consequences as well as later subjection to violence. The establishment of timely evaluation and accessible treatments can therefore have significant benefits for children, families, and communities at large.

The project will help implement in Lithuania instruments for complex trauma evaluation and trauma intervention, namely, TF-CBT (Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy), which is an evidence-based, conjoint child and parent/caregiver psychotherapy model for children and adolescents who are experiencing clinically significant emotional and behavioral difficulties related to traumatic life events they have experienced.

Project news

2022-04-21 signed a cooperation agreement with the Kaunas district social service center.

2022-06-23 signed a cooperation agreement with Vilnius city social service center.

2022-06-07 signed agreement of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents IT tools implementation and maintenance with supplier UAB PROIT.

2022-08-09 signed a cooperation agreement with Vilnius city municipality.

     steven-libralon-Do1GQljlNk8-unsplash.jpg

  


Vadybos ir psichologijos instituto pagrindiniai vykdyti projektai
• Projekto Nr. 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001, Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, bendradarbiavimas rengiant „Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizę“.
• Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0026, „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas“, paslaugos “grupinės konsultacijos”, “psichologinė reabilitacija, naudojant saviugdos metodus”.
• Projekto Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-005, EEE finansinio mechanizmo finansuojamas projektas „Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymas“, projekto vykdytojas.  
• Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003, „Savanoriai – žmonių saugumui“, psichologinio ir profesinio įvertinimo bei konsultavimo veiklos.
• Democracy project "Go and return" ("Išvyk, bet nepamiršk sugrįžti"). Šalys partnerės - Estija, Latvija. Partneris Lietuvoje - VU Studijų užsienyje informacijos centras. 
• Projekto Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00029,"People and Places“, Grundtvig mokymosi projektas. Šalys partnerės - Ispanija, Estija, Italija, Turkija, Rumunija ir Nyderlandai. 
• Sutartis nr. BA-2013/09/23. "Karštoji linija 116000". Mokymo programos ir vadovo parengimas operatoriams ir atvejų vadybininkams.
• Sutartys Nr. 110718, Nr. 110708, Nr. 100524, Projektas “TAPK”, Edukacinės programos vaikams ir jaunimui, projekto  aministratorius - Švietimo mainų paramos fondas.