Institute of Management and Psychology

Testavimas

Tyrimai, psichologinis testavimas

 

imagesCAKB7DPG.jpgPsichologinio testavimo pradininke yra laikoma Kinų civilizacija. Daugiau kaip prieš 2000 metų (220 – 206 m. pr. Kr.) Kinijoje gyvavo norinčiųjų atlikti karinę tarnybą testavimo sistema, kurią šiuolaikiniai psichologai apibūdintų kaip gerai organizuotą psichologinę kariškių atranką. Gerokai vėliau (XIV a.) anglai „nusižiūrėjo“ šią sistemą per Rytų Indijos regionus ir pritaikė ją kariškių tyrimams Anglijoje.

Viduramžiais Europoje buvo sukurtas pirmasis “psichodiagnostikos” vadovas: “Malleus Malificarum” (“Raganų kūjis”). Jame buvo aprašyti tam tikri psichikos ir elgesio bruožai, pagal kuriuos inkvizicijos vykdytojai nustatydavo vadinamąsias “raganas”.  Nelaimei, šios “asmenybės įvertinimo” priemonės daugeliui moterų buvo lemtingos.

Tolimesnė psichologinio testavimo istorija atspindi Europos kultūros, meno ir mokslo raidą. Galbūt dabartinės asmenybės psichologinio įvertinimo priemonės dar nebūtų sukurtos, jei 1300 –siais Europoje nebūtų įsteigtos popieriaus gamyklos, jei XV – me amžiuje universitetuose nebūtų paplitusi egzaminų sistema, jei XVI amžiuje nebūtų sukurti rašikliai, jei visuomenė nebūtų pamačiusi Leonardo da Vinci paveikslų, Michaelo Angelo kūrinių, jei naujos mokslo idėjos nebūtų radę vietos žmonių pasaulėžiūroje.

Nors tyrinėtojams iki XIX –ojo a. pabaigos nepavyko sukurti psichologinio įvertinimo priemonės, kuri būtų išlikusi iki šių dienų, pavieniai mokslininkai, dažniausiai gydytojai arba filosofai, jau nuo šešioliktojo amžiaus bandė kurti įvairius psichologinio testavimo metodus. 1510 metais Fitzherbert pasiūlė testą mąstymo funkcijoms tirti. Tai buvo labai paprastas metodas: tyrėjas tiesiog įvertindavo, ar tiriamasis moka skaičiuoti, ar gali pasakyti savo amžių ir tėvų vardus.

1575 metais gydytojas Huarte pasiūlė tirti mediciną studijuojančiųjų intelektą. Pasak Huarte, apie gydytojo intelektą galima spręsti pagal tai, ar greitai ir lengvai jis mokosi iš to, kuris turi daugiau žinių ir patirties.  1610 m. Swinburne iškėlė mintį, jog reikia testuoti nusikaltimus padariusiųjų psichiką. 1692 m. vokiečių filosofas Christian Thomasius sukūrė pirmą žinomą psichologinio įvertinimo skalę. 1781 m. prancūzų tyrinėtojas Bonnet sukūrė atminties testą.

1837 metais prancūzų gydytojas Seguin įkūrė pirmąją sėkmingai veikusią sutrikusio intelekto vaikų mokyklą ir organizavo ugdytinių psichikos tyrimus. 1838 m. prancūzų psichiatras Esquirol sukūrė metodą, padedantį atskirti psichikos ligą nuo raidos sutrikimo. 1860 m. Fechner atliko garsiuosius psichofizikos tyrimus, kurių tikslas buvo įvertinti ryšį tarp dirgiklio stiprumo ir pojūčio intensyvumo. 1862 m. Wundt pradėjo kalbos ypatumų testavimą.

Stiprų poveikį psichologinio testavimo raidai padarė evoliucijos teorija. 1859 metais Charles Darwin paskelbė knygą “Rūšių kilmė” ir padarė didžiulį poveikį savo pusbroliui Francis Galton. 1884 metais Galton atliko pirmuosius psichologinius tyrimus, kuriuose dalyvavo tūkstančiai Anglijos gyventojų. Taip gimė šiuolaikinis psichologinis testavimas, ir F. Galton yra laikomas “psichologinio testavimo tėvu”. Jis padarė įtaką ir statistikos mokslo raidai.

Dabar psichologinis testavimas yra viena iš priemonių visuomenės raidos poreikiams tenkinti. Jis taikomas ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose, verslo ir viešosiose organizacijose, pataisos įstaigose.

Instituto mokslininkų grupė bendradarbiauja su partneriais iš įvairių užsienio šalių ir atlieka individų, grupių, organizacijų tyrimus, profesionalią statistinę analizę, psichologinį testavimą.  

Kviečiame pasinaudoti unikaliu pasiūlymu ir nemokamai gauti išvadas apie savo asmenybės, psichologinės gerovės ir mokymosi stiliaus profilį. Tereikia registruotis svetainėje https://psytest.online ir sudalyvauti moksliniame tyrime. Kai susikursite paskyrą (https://psytest.online/paskyra), galėsite pradėti pildyti testus ir gausite detalias ataskaitas su išvadomis. Jūsų duomenys yra visiškai konfidencialūs ir bus naudojami tik mokslo tikslams. Jeigu pildant klausimynus kas nors sutrukdytų – nepergyvenkite, Jūsų duomenys bus išsaugoti, bet tik tuo atveju, jeigu baigę pildyti testo dalį paspausite “Patvirtinti”. Galėsite sugrįžti į sistemą ir tęsti pildymą tuomet, kai Jums bus patogu. Malonaus patyrimo!