Institute of Management and Psychology

Jaunasis mokslininkas

JAUNOJO MOKSLININKO UŽSIĖMIMŲ TURINYS

 imagesCAP5BUI6.jpg

 Programą sudaro keletas dalių:

  1. Supažindinimas su mokslo naujovėmis: Įvairių mokslo sričių naujų atradimų, technologijų bei tendencijų pristatymas (įdomioji imunologija, genetika, parazitologija, zoologija, biofizika, biochemija, medicina).
  2. Kritinio mąstymo ugdymas: Kritinio mąstymo teoriniai pagrindai, žinomų mokslininkų teorijos ir praktiniai kritinio mąstymo taikymo metodai.
  3. Kūrybiškumo ugdymas: Kūrybiškumo faktoriaus moksle analizė ir kūrybingumo lavinimo technikos.
  4. Mokslinio žingeidumo ugdymas: Susipažinimas su mokslinių tyrimų metodais, naudojama terminologija bei praktiniais mokslinės veiklos aspektais.

Baigę šį modulį įgyjame daug žinių apie naujausias įvairaus mokslo tendencijas bei kryptis. Taip pat patobuliname savo kritinį mąstymą, tampame kūrybiškesni, susipažįstame su mokslinių tyrimų metodais ir su skirtingų mokslo sričių specifika.

Dėstytojai: Prof. Habil. Dr. Viktoras Justickis, Doc. Dr. Aistė Diržytė, Doc. Dr. Jolita Dudaitė, Lekt. Edvardas Šidlauskas, Dokt. Milda Norkienė,  Dokt. Julijonas Urbonas, Dokt. Egidijus Pumputis, Vilniaus Universiteto įvairių mokslinių disciplinų dėstytojai.

mokslininkai
2012 m. sausio mėn. Elitinės asmenybės akademijos Jaunieji mokslininkai atliko žuvies skrodimą ir patys mikroskopu ištyrė, kokių parazitų galima rasti karpiuose, pirktuose viename iš prekybos centrų!