Institute of Management and Psychology

Mediacija / tarpininkavimas

Mediacija / tarpininkavimas

 

mediation.jpg Mediacija / tarpininkavimas - procesas, kurio metu siekiama taikaus susitarimo tarp šalių: teisinių, komercinių ar kitų ginčų atvejais.

Mediacija galėtų būti apibrėžiama kaip "derybos su pagalba" (angl., assisted negotiation), siekiant išvengti konflikto paaštrėjimo ir šalims nemalonių pasekmių.

Kreiptis dėl mediacijos galima tada, kai kilo rimtas socialinis, teisinis, komercinis konfliktas, bet nesinorėtų kelti bylos teisme ir gilinti nesutarimus.

Kai kviečiate kitą asmenį mediacijai, parodote, jog norite taikaus konflikto sprendimo būdo ir esate pasiruošęs bendradarbiauti.

Mediacija vyksta naudojant standartizuotas technikas, tačiau skirtingai, nei teismo procesą, šalys šį procesą gali bet kada nutraukti savo iniciatyva be jokių teisinių pasekmių. 

Institute mediacijos paslaugas teikia socialinių mokslų daktarė Doc. Dr. Jolanta Sondaitė, kuri jau daug metų dėsto šį kursą universitete ir turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirtį.

Dėl mediacijos galima kreiptis el. paštu info@vipinstitutas.lt , ir Jums bus pranešta apie galimą artimiausio susitikimo datą.