Institute of Management and Psychology


 
Projekto Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-005 naujienos

Pradinis

Svarbi informacija

2016 m. gegužės - rugsėjo mėn. Vadybos ir psichologijos institutas vykdo tik projektines veiklas pagal EEE finansinio mechanizmo finansuojamą projektą, kitos paslaugos šiuo laikotarpiu nebus teikiamos.  

 

 

Paveiksliukai_020.gif

 

 

Vadybos ir psichologijos instituto 2014-2015 m. vykdytos projektinės veiklos:

- Projektas „Savanoriai – žmonių saugumui“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003. Psichologinio konsultavimo veikla. 

- Democracy project "Go and return" ("Išvyk, bet nepamiršk sugrįžti"). Partneriai - Estija, Latvija. Partneris Lietuvoje - VU Studijų užsienyje informacijos centras 

- "People and Places“ Grundtvig mokymosi partnerystės projektas. Partneriai - Ispanija, Estija, Italija, Turkija, Rumunija ir Nyderlandai. 

- "Karštoji linija 116000". Mokymo programos ir vadovo parengimas operatoriams ir atvejų vadybininkams (linija skirta pranešimams apie dingusius vaikus registruoti).


Red_Apple.jpg

You must install Adobe Flash to view this content.

Norway.jpg 

2016 metais UAB Vadybos ir psichologijos (VIP) institutas įgyvendina EEE finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymas“. Projekto partneris – Anniken Poulsson Beer, Neprievartinio bendravimo centro atstovė iš Norvegijos.
Projekto tikslas - Perimti Norvegijos gerąją patirtį, adaptuojant Lietuvoje Neprievartinio bendravimo metodiką ir suteikiant Lietuvos švietimo darbuotojams neprievartinio bendravimo (NVC) kompetencijų.
Uždaviniai:
1. Skatinti Neprievartinio bendravimo metodikos sklaidą Lietuvoje.
2. Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu.
3. Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.
Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos:
1. Neprievartinio bendravimo metodikos parengimas. Metodiką rengs 12 asmenų darbo grupė, kurią sudarys 8 akademinės bendruomenės atstovai ir 4 išoriniai ekspertai. Veiklos metu Neprievartinio bendravimo centro atstovė iš Norvegijos atvyks į Lietuvą ir metodikos rengėjams teiks konsultacijas apie Neprievartinio bendravimo metodiką bei sėkmingą jos adaptavimą ugdymo procese.
2. Konsultacijų apie Neprievartinio bendravimo metodikos švietimo darbuotojų grupėms organizavimas. Šios veiklos metu 200 asmenų iš ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo švietimo institucijų bus konsultuoti apie Neprievartinio bendravimo metodiką ir jos praktinį panaudojimą ugdymo procese.
Siekiami rezultatai: 1. Sukurta neprievartinio bendravimo metodika, išleista 300 egz. tiražu, publikuota internete. 2. Suteikta 320 ak. val. trukmės konsultacijų švietimo darbuotojų grupėms, konsultuota 10 grupių po 20 švietimo darbuotojų. Projekto vertė – 85950,63 Eur, finansavimo intensyvumas yra 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

"The Development of competences in non-violent communication of Lithuanian education system workers“ project is being implemented by the Institute of Management and Psychology and is funded under EEE Financial Mechanism. Project partner, Anniken Poulsson Beer, is a representative of Non-violent Communication Center from Norway.

Project goal is to use Norway's best practices and adapt non-violent communication methods in Lithuania and develop education system workers competencies of non-violent communication (NVC).
Objectives:
1. To promote the dissemination of non-violent communication techniques in Lithuania.
2. To strengthen educational cooperation at the International level.
3. To strengthen educational cooperation at the National level.
The project will be implemented through the following activities:
1. Preparation of non-violent communication methodological material. The methodology will be developed by 12 persons working group, consisting of 8 academics and 4 external experts.
Project partner, a representative of Non-violent Communication Center from Norway, will come to Lithuania and will give consultations to a working group that develops non-violent communication methodological material.
2. Consultations about non-violent communication methodological material to the education system workers in Lithuania. 200 people from pre-school, general education and vocational education institutions will be consulted about non-violent communication methods and its practical application in the educational process.
Expected project results:
1. Non-violent communication methodolody will be developed, 300 copies of the material will be printed and the mothodology will be available on the Internet.
2. Consultations of 320 academic hours will be provided to education system worker groups, 10 groups consisting of 20 members.
Total project value 85950,63 EUR, the maximum rate of financing is 100 % of the total eligible expenses of the project.

 
 
 
 
 
 

Tiesioginė registracija į nemokamus NVC mokymus švietimo darbuotojams: compassionate.education@gmail.com  

vrublevskio6.jpg 
Dėmesio! Informuojame, kad persikėlėme iš Pučkorių g. 15 ir Gedimino pr. 32
į T. Vrublevskio g. 6
(priešais Vilniaus Arkikatedrą, 4 aukštas).

Meditacija pagal A. WALLACE

alanpic.jpeg

2016 m. gegužės - birželio mėn. kiekvieną trečiadienį Vadybos ir psichologijos institute, bendradarbiaujant su VšĮ "Awakening Vajra Lithuania" (www.prabusk.lt), nuo 18 iki 20 val. renkasi meditacijos ir diskucijų grupė. Tai antrasis meditacijų ciklas pagal A. Wallace. Renginys nemokamas.

Medžiaga artimiausiam susitikimui: http://media.sbinstitute.com/courses/fall2012/49-equanimity/ - 1:01''

Papildomai knygos rusų kalba puslapiai nuo 224 «Невероятная сила вашего подсознания» http://www.koob.ru/wallace_a/

Visi A. Wallace atsiskyrimo 2012 m. rudenį įrašai: http://media.sbinstitute.com/courses/fall2012/
Daugiau informacijos - A. Wallace knygoje "Attention Revolution"

 
Vadybos ir psichologijos instituto svetainės lankytojų skaičius:
56256

rainbow_bridge.jpg Emocijų tyrinėtojas P.Ekman, kurio mokslinio modelio pagrindu buvo sukurtas serialas „Melo teorija“ (angl., „Lie to me“), teigia, kad net gyvūnai savo elgesiu gali išreikšti atjautą kitiems gyvūnams. Suaugusios beždžionės padeda mažylėms užlipti į medžius, dalinasi maistu net ne su savo vaikais. Be to, dar Čarlzas Darvinas aprašė istoriją apie seną aklą pelikaną, kurį maitino kiti pelikanai. Taigi, ar verta apie atjautą svarstyti, jei jos pasireiškimas „įrašytas“ biologinėje prigimtyje? Vis dėlto, žinomi atvejai, kai žmonės visiškai neišreiškia atjautos, slapčia arba atvirai netgi mėgaujasi kitų fizine, psichologine, dvasine kančia. Tokie asmenys gerai jaučiasi tyčiodamiesi iš kitų, menkindami, žemindami, niekindami, arba bent jau šmeiždami, apkalbėdami... plačiau

  

 

Naudingos nuorodos: